• |
  • Meniny má:Adrián

Aktuality a oznamy

Praktická časť odbornej zložky MS šk. rok 2017/2018

Silový dvojboj študentov stredných škôl

Vianočný turnaj o pohár riaditeľa v pretláčaní rukou

Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo

Streľba zo vzduchovky 2017

Školské kolo súťaže „Silový trojboj“

Stolný tenis

Obvodné kolo vo futsale

Európsky deň rodičov a školy

Silná ruka 2017

Školské kolo súťaže „Zisti, na čo máš“

Turnaj v stolnom futbale

Súťaž anglických projektov-English projects competition

Súťaž anglických projektov-English projects competition

Výsledky prijímacieho konania pre šk. rok 2017/2018

Výsledky prijímacieho konania pre šk. rok 2017/2018 Študijný odbor: 2697 K - mechanik elektrotechnik

Výsledky PS 14.5.2015 - II. termín

Výsledky prijímacích skúšok po 2. termíne

Výsledky PS 9.5.2017 - I. termín

Výsledky prijímacích skúšok po 1. termíne

Prijímacie skúšky a prijímacie konanie do 1.roč. - Nadstavba

Prijímacie skúšky a prijímacie konanie do 1.ročníkov nadstavbového štúdia v školskom roku 2017/2018 + prihláška NŠ

43. ročník súťaže žiakov SOŠ z predpisov BOZP

Vyhodnotenie školského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín

Odborná exkurzia v závode KIA MOTORS 2017

LVVK 2017

Ročníkový projekt 2017 - predaj a servis vozidiel-1.ročník

Manuál pre písanie ročníkového projektu určený žiakom 1. ročníka nadstavbového štúdia študijného odboru 2493 L predaj a servis vozidiel

Prijímacie skúšky a prijímacie konanie do 1.ročníkov

Prijímacie skúšky a prijímacie konanie do 1.ročníkov študijného a učebného odboru štúdia v školskom roku 2017/2018 na SOŠ dopravnej, Konštantínova 2, Prešov

Stredoškolská odborná činnosť - SOČ

Život v školskej posilňovni

Silový päťboj – školské kolo

Školské kolo súťaže Junior Castrol 2017

Vianočný turnaj v pretláčaní rukou

Školská exkurzia žiakov II. B triedy

Školské kolo súťaže „Zisti, na čo máš“

SOČ - Stredoškolská odborná činnosť - 39. ročník

O R G A N I Z A Č N O – T E C H N I C K É P O K Y N Y pre zabezpečenie 39. ročníka súťaže Stredoškolská odborná činnosť

Súťaž v poskytovaní prvej pomoci

Kráľ trestných hodov 2016

Olympiáda ľudských práv

AUTOOPRAVÁR JUNIOR CASTROL 2016 - Vyhodnotenie

Súťaž zo slovenského jazyka a literatúry

21. Silná ruka stredoškolákov

Moderné vzdelávanie – SOŠ Dopravná v Prešove

Volejbalový turnaj stredných škôl

Vyhodnotenie podujatia Burza informácií 2015

Nové Informácie

INFO leták + PREHĽAD ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV

Vyhodnotenie súťaže z predmetu matematika

Futsal - Pohár Dekana FVT

Naši pedagógovia navštívili Viedeň v rámci projektu ŠIOV - RSOV

GOERUDIO