• |
  • Meniny má:Jaroslava

AUTOOPRAVÁR JUNIOR CASTROL 2016 - Vyhodnotenie

Vyhodnotenie oblastného kola súťaže Autoopravár Junior Castrol  2016
v Strednej odbornej škole dopravnej v Prešove

 

Oblastné kolo súťaže Autoopravár Junior Castrol  2016 (AJC 2016) sa uskutočnilo na pracovisku praktického vyučovania Strednej odbornej školy dopravnej v Prešove na Duklianskej ulici č. 13 dňa 10.3.2016.

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže AJC 2016 je Cech predajcov a autoservisov SR pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

            Cieľom súťaže je propagácia remesla autoopravár medzi širokou verejnosťou ako aj spojenie zamestnávateľov so školami a žiakmi. V neposlednom rade je súťaž nástrojom motivácie žiakov vzdelávať sa v remesle autoopravár a cez zvýraznenie remesla zabezpečenie náboru žiakov do učebných odborov autoopravár.

            Oblastného kola sa zúčastnilo 19 žiakov zo 6 škôl PSK, konkrétne Súkromná SOŠ - Poprad, SOŠ - Sabinov, SOŠ technická - Stará Ľubovňa, SOŠ dopravná - Prešov, SOŠ -Kežmarok, Spojená škola Juraja Henischa –Bardejov.

            Na slávnostnom otvorení AJC 2016 žiakov privítal riaditeľ školy Mgr. Jozef Labanc, zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie – odborné predmety Ing. Magdaléna Sarnovská, zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie Ing. Tibor Porubän a na priebeh súťaže dozerajúci komisár CPA SR Matúš Machala. Následne boli žiaci rozdelení do dvoch skupín na testovanie podľa vopred pripraveného harmonogramu.

 

Oblastné kolo pozostávalo z dvoch postupových častí:

1. Teoretická časť

- forma testovania - 50 minútový on-line test pozostávajúci zo 60 pasívnych otázok

- Počet bodov: 60 (1 správna odpoveď sa rovná 1bod, je len jedna správna odpoveď)

 

2. Poznávacia časť

- forma testovania: on-line na webovej stránke

- Čas trvania 30 minút mechanik (M), karosár (K) a lakovník (L)

- Počet úloh: 3 tematické celky

- Počet bodov: 60

 

            Po súťažnej časti bol pre súťažiacich žiakov a pedagogický dozor pripravený obed a následne sa čakalo už len na zverejnenie výsledkov. Komisár súťaže víťazom odovzdal diplomy a zaželal im veľa úspechov na celoslovenskom kole a pri ukončovaní štúdia.

            Na prvých dvoch miestach sa umiestnili žiaci zo SOŠ dopravnej v Prešove František Centek a Jakub Lonc, na treťom mieste Daniel Binek zo Súkromnej SOŠ z Popradu. Víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce v ďalšom priebehu súťaže.

          

Prešov, 11.3.2016                                                 Ing. Tibor Porubän, zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie

 

Prílohy: č.1 – Výsledková listina: Prešov

              č.2 -  Fotografie zo súťaže

 

Výsledková listina Prešov:

Autoopravár Junior - MECHANIK A ELEKTRIKÁR

Miesto konania: Prešov

 

Teroretická časť

Poznávacia časť

Celkovo

Meno

Priezvisko

Škola

Mesto

body

body

body

poradie

František

Centek

sos_dop_po

Prešov

45

40

85

1

Jakub

Lonc

sos_dop_po

Prešov

50

32

82

2

Daniel

Binek

suk_sos_pp

Poprad

36

40

76

3

Daniel

Fecko

sos_sabinov

Sabinov

39

36

75

4

František

Rusnaček

sos_tech_sl

Stará Ľubovňa

44

28

72

5

Patrik

Partila

sos_dop_po

Prešov

31

40

71

6

Jozef

Mizla

sps_jh_bardejov

Bardejov

35

36

71

6

Patrik

Ščerbák

sos_tech_sl

Stará Ľubovňa

42

28

70

7

Tomáš

Handl

suk_sos_pp

Poprad

46

24

70

7

Rastislav

Zbihlej

sps_jh_bardejov

Bardejov

36

32

68

8

Jozef

Šimko

sos_sabinov

Sabinov

39

28

67

9

Lukáš

Bujňák

sos_sabinov

Sabinov

34

28

62

10

Michal

Zamkovský

sos_kezmarok

Kežmarok

37

24

61

11

Zoltán

Hudina

sos_kezmarok

Kežmarok

28

28

56

12

Geci

Samuel

sps_jh_bardejov

Bardejov

28

28

56

12

Erik

Fáber

sos_tech_sl

Stará Ľubovňa

27

24

51

13

Daniel

Klus

sos_kezmarok

Kežmarok

31

16

47

14