• |
  • Meniny má:Daniel

Olympiáda ľudských práv

     Dňa 21. 3. 2016 sa v učebni č. 19 uskutočnila Olympiáda ľudských práv, ktorú pripravila PhDr. Mária Leitmannová a Mgr. Tomáš Kirňak. Na otvorení sa zúčastnili aj zástupkyne riaditeľa školy Ing. Mária Marcinčínová a Ing. Magdaléna Sarnovská. Súťaž bola určená pre žiakov tretích ročníkov (III. A, III. B a III. C). Žiaci písali test zameraný na oblasť ľudských práv. Ceny do súťaže boli zakúpené z prostriedkov RZ pri SOŠ dopravnej v Prešove.


Vyhodnotenie súťaže Olympiáda ľudských práv:

1. miesto   Lukáš Litt, III. B

2. miesto  Martin Pulik, III. B

3. miesto  Martin Kalina, III. B

4. miesto  Radovan Obšut, III. B

5. miesto  Peter Cvir, III. A