• |
  • Meniny má:Jaroslava

Vyhodnotenie školského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín

Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín sa uskutočnilo 23. marca 2017. Súťažili víťazi triednych kôl, spolu 11 žiakov študijných, učebných odborov, ale aj nadstavbového štúdia. Súťaž Hviezdoslavov Kubín sa konala pod záštitou riaditeľa školy Mgr. Jozefa Labanca, organizačne ju zabezpečila PhDr. Anna Švorcová a Mgr. Matúš Repeľ. Na otvorení súťaže boli prítomní aj zástupcovia riaditeľa školy Ing. Mária Marcinčínová a Ing. Magdaléna Sarnovská.

Žiakov pripravili vyučujúci slovenského jazyka a literatúry PhDr. A. Švorcová a Mgr. Matúš Repeľ, ktorí boli zároveň aj členmi poroty. Školské kolo súťaže moderoval Mgr. Matúš Repeľ.

Súťaž prebiehala v miestnosti č. 16. Po prednese všetkých básní nasledovala krátka prestávka, počas ktorej porota vyhodnotila súťažiacich. Záver súťaže patril vyhodnoteniu, ceny a diplomy úspešným študentom  odovzdala PhDr. Anna Švorcová.

Ceny do školského kola v hodnote 80 eur boli zakúpené  z prostriedkov Rodičovského združenia pri SOŠ dopravnej v Prešove.


Výsledky školského kola HK:

1. miesto  Peter Kočiško, I. A                                

2. miesto  Richard Kožuško, I. C                              

3. miesto  Katarína Oľhová, II. B           

4. miesto  Vladimír Matta, IV. A                            

5. miesto  Richard Humeník, III. B   


V Prešove 30. 3. 2017                                                                                Mgr. Matúš Repeľ

foto: