• |
  • Meniny má:Jaroslava

Vyhodnotenie súťaže z predmetu matematika

Matematická súťaž bola dňa 19. 05. 2015. Zúčastnilo sa jej 12 žiakov
z I.A, I.B, II.A, II.B, III.A a III.B triedy. Žiaci mali vyriešiť 5 úloh písomnou formou.

Mohli získať maximálne 25 bodov. Všetci žiaci boli úspešní riešitelia, t. z., že získali 10 a viac bodov.
Žiaci budú ohodnotení známkou výborný z matematiky ako za odpoveď a odmenení vecnou odmenou.


     1. miesto Juraj Čurlík III.B 20 bodov
     2. miesto Oliver Vertaľ II.B 18 bodov Martin Goč III.A 18 bodov
     3. miesto Dávid Pribula I.B 17 bodov

Úspešní riešitelia:
      4. Jozef Kirnič II.A 15 bodov
      5. Lukáš Miženko I.A 14 bodov
      6. Dalibor Mačo I.A 13 bodov
      6. Dominik Svitek III.A 13 bodov
      7. Kamil Gritters II.A 11 bodov

      7. Ján Džubák II.A 11 bodov
      7. Adam Šima I.B 11 bodov
      8. Radovan Obšut II.B 10 bodov


Súťaž pripravila a vyhodnotila Mgr. Zuzana Zuštinová


V Prešove 20.5.2015