• |
  • Meniny má:Eleonóra

Konferencia Rady mládeže

Konferencia Rady mládeže Prešovského kraja

v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom


Dňa 20.11. 2018 sme sa zúčastnili konferencie Rady mládeže Prešovského kraja, ktorá sa konala v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom pod záštitou predsedu PSK PaedDr. Milana Majerského, PhD.  v priestoroch zasadačky PSK na Námestí mieru v Prešove. Za našu školu sa zúčastnili konferencie členovia ŽŠR Maroš Marcinčin – žiak I. A, Samuel Muľ – žiak IV.NA a koordinátorka ŽŠR Mgr. Marianna Hardoňová. Témou konferencie bola „Efektívna činnosť žiackych školských rád“.

Na konferencii sa podpísalo aj MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI medzi PSK a RMPK, ktoré podpísali predseda PSK Milan Majerskýs predsedníčkou Rady mládeže Prešovského kraja Mariannou Potanovičovou.

Samospráva sa memorandom zaviazala, že bude mladým ľuďom pomáhať v ich aktivitách a angažovanosti.