• |
  • Meniny má:Jaroslava

Kráľ trestných hodov 2016

    V mesiaci apríl prebehla na škole súťaž Kráľ trestných hodov. Súťaž sa uskutočnila v telocvični SOŠ dopravnej v Prešove. Do súťaže sa mohli zapojiť všetci žiaci školy.
Súťaž prebehla dňa 14. 4. 2016.

Zúčastnení žiaci:

Filip Jakša             I. B                                                                  Kamil Gritters            III. A

Juraj Fiľakovský   I. B                                                                  Sebastián Moravský   III. A

Damián Kočiš        I. B                                                                  Peter Pavlík                 I. A

Marek Velebír       I. B                                                                  Kristián Kušnír            I. A

Adrián Pavúk        I. B                                                                   Vitalij Zavadský         I. A

Lukáš Žvanda      III. A                                                                 Adrián  Husár              I.A

Najlepšie umiestnení žiaci:   1. miesto: Kamil Gritters, III. A        

                               2. miesto:  Lukáš Žvanda, III. A

                                            3. miesto:  Sebastián Moravský, III. A 

Vypracoval:  PaedDr. Daniel Lacko