• |
  • Meniny má:Jaroslava

Výsledky PS 14.5.2018 - I. termín

Výsledné bodové hodnotenie PS na ME 14.5.2018
           
por.č. kód žiaka SJL MAT spolu
1. ME98 20 29 49
2. AM83 18,5 16 34,5
3. AM22 14,5 11 25,5
4. ME89 22 17 39
5. ME86 19,5 29 48,5
6. ME05 18,5 21 39,5
7. ME02 16,5 7 23,5
8. ME01 17,5 12 29,5
9. AM17 23,5 22 45,5
10. AM97 12,5 17 29,5
11. AM89 22 8 30
12. ME59 0 0 0
13. ME66 26 27 53
14. AM33 23,5 8 31,5
15. ME40 22,5 18 40,5
16. ME28 23,5 28 51,5
17. ME53 27 12 39
18. ME45 24 12 36
19. ME25 24 8 32
20. ME64 26 17 43
21. ME70 23 10 33
22. AM52 20,5 26 46,5
23. ME49 26 13 39


max. počet bodov:

SJL 30 MAT  30
min. počet bodov na úspešné zvládnutie: SJL   5 MAT   5