• |
  • Meniny má:Hedviga

Výsledky PS 13.5.2019 - I. termín

ZOZNAM ŽIAKOV NA PS
1.termín - 13.5.2019, 1, 2.skupina-hodnotenie

por.č. kód žiaka SJL MAT
1. ME77 10,5 9
2. ME37 19,5 14
3. ME76 13,5 15
4. ME96 18,5 24
5. ME51 19,5 15
6. ME11 16 1
7. ME73 25 29
8. ME40 8 0
9. ME90 14,5 7
10. ME41 24,5 10
11. ME05 24 11
12. ME45 9 2
13. ME27 16 27
14. ME94 19,5 2
15. ME64 21,5 12
16. ME49 19 2
17. ME09 25,5 19
18. ME50 23 14
19. ME42 21,5 19
20. ME58 18,5 9

 

por.č. kód žiaka SJL MAT
1. ME86 12 5
2. ME29 17 30
3. ME80 23,5 25
4. ME13 15 1
5. ME81 21 21
6. ME48 20 7
7. ME38 13,5 6
8. ME24 23,5 9
9. ME82 21,5 22
10. ME16 18,5 19
11. ME18 23,5 6
12. ME53 15 11
13. ME36 12,5 4
14. ME70 17,5 26
15. ME03 19,5 14
16. ME66 17 17
17. ME52 16 14