• |
  • Meniny má:Jaroslava

Školské kolo súťaže „Silový trojboj“

     Dňa 30. 11. 2017 v čase od 11.35 do 13.20 prebehlo v posilňovni SOŠ dopravnej školské kolo súťaže „Silový trojboj“. Súťaž organizovali: Mgr. Pavol Feč v spolupráci s PaedDr. Danielom Lackom.

    Žiaci súťažili v troch disciplínach: drep, tlak na lavičke, mŕtvy ťah.

    Súťaže sa zúčastnilo 12 žiakov.Na prvom mieste sa umiestnil žiak III. B triedy Sebastián Hudák (súčet hmotností v súťažných disciplínach – 460 kg), na druhom mieste sa umiestnil žiak V. NA triedy Peter Timko (súčet hmotností v súťažných disciplínach – 440 kg) a na treťom mieste sa umiestnil žiak IV. A triedy Lukáš Miženko (súčet hmotností v súťažných disciplínach – 420 kg).

Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach, získali vecné ceny financované z príspevku RZ.

Vypracoval: Mgr. Pavol Feč a PaedDr. Daniel Lacko