• |
  • Meniny má:Jaroslava

Školské kolo súťaže „Zisti, na čo máš“

Dňa 24. 10. 2017 na 3. - 4. vyučovacej hodine (9.45 – 11.30) prebehlo v posilňovni SOŠ dopravnej školské kolo súťaže „Zisti, na čo máš“. Súťaž organizovali: Mgr. Pavol Feč v spolupráci s PaedDr. Danielom Lackom.

Žiaci súťažili v štyroch disciplínach: švih s kettlebelom nad hlavu, drep s výskokom s vlastnou váhou, kľuk s vlastnou váhou a skok cez švihadlo. Žiaci prechádzali plynule z disciplíny na disciplínu kruhovým spôsobom. Disciplíny boli odcvičené v troch kolách, pričom pre každé kolo bol určený počet opakovaní. Cieľom bolo odcvičiť všetky tri kolá za čo najkratší čas.

Súťaže sa zúčastnilo 6 žiakov (Ján Hrin II. A, Michal Spišák II. A, Peter Kazimír III. A, Patrik Straka III. B, Damián Kočiš III. B, Alexander Kreheľ V. NB). Na prvom mieste sa umiestnil žiak II. A triedy Michal Spišák (s časom 3.29.52), na druhom mieste sa umiestnil žiak III. B triedy Damián Kočiš (s časom 4.23.83) a na treťom mieste sa zúčastnil žiak II. A triedy Ján Hrin (s časom 4.31.23).

Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach, získali medaily.

Vypracoval: Mgr. Pavol Feč a PaedDr. Daniel Lacko