• |
  • Meniny má:Beňadik

Vyhodnotenie podujatia Burza informácií 2015

správa vo formáte .pdf

Dátum konania akcie: štvrtok, 8.10.2015

Miesto konania akcie: SOŠ technická, Volgogradská 1, 080 01 Prešov,

                                       estrádna sála, prízemie

Čas konania akcie: 9.00 hod. – 16.00 hod.

Pedagogický dozor: PhDr. Mária Leitmannová, Bc. Ján Spišák, Mgr. Jozef Marcinčin

Študenti: 1 žiačka ŠO ME, 3 žiaci UO AO-M

Fotodokumentácia akcie: Mgr. Jozef Marcinčin

Cieľ akcie: Prezentovať SOŠ dopravnú na Burze informácii a ponúknuť žiakom

                    základných škôl a ich rodičom informácie o našej škole

PZ zapojení do prípravy akcie: Marcel Jenča, p. Hudák, Bc. Spišák, Bc. Varga, Bc. Stanek, Mgr. Jozef Marcinčin, PhDr. Mária Leitmannová, Ing. Porubän

 

Cieľ podujatia: Vo štvrtok  08. 10. 2015 sa od 9.00 h do 16.00 h v spoločenskej miestnosti SOŠ technickej v Prešove uskutočnila burza práce a informácií pre žiakov základných škôl a ich rodičov. Cieľom burzy bolo prezentovať záujemcom o štúdium študijné a učebné odbory vybraných stredných prešovských škôl.  Školy predstavili aj zástupcov zamestnávateľov s ktorými aktívne spolupracujú. Organizátorom podujatia bol Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Prešove spolu so SOŠ technickou v Prešove a PSK - odborom školstva. Súbežne sa konal aj  Workshop výchovných poradcov ZŠ, na ktorom boli prítomní aj zamestnávatelia z firiem PLYNAS s.r.o. a GOHR s.r.o.. Hlavnou témou bolo duálne vzdelávanie.

Priebeh akcie: V ranných hodinách pred 8.00 hod. boli do SOŠ technickej  v Prešove prevezené prezentačné postery našej školy, prezentačné panely ŠO ME, výrobky ručného spracovania kovov z UO AO-M, a trenažér motocykla z úseku PV, ktorými sme vyplnili priestor pri našom stanovišti v estrádnej sále. Žiaci našej školy a pedagogický dozor počas akcie poskytovali informácie o našej škole záujemcom zo základných škôl, odovzdávali informačné letáky a dávali pozor na dovezený materiál a techniku. Našu expozíciu doplnil aj zástupca zamestnávateľov – DP a.s. Prešov svojou expozíciou, náš potenciálny zamestnávateľ a autoškola Mavex Junior. Okrem žiakov základných škôl a ich rodičov, pedagógov a ostatných návštevníkov o našu expozíciu prejavili záujem aj zástupcovia tlače a televízie. PhDr. Leitmannová sa zúčastnila aj Workshop-u výchovných poradcov ZŠ. Hlavnou témou bolo duálne vzdelávanie.

 

 

Prešov   11.10.2015

Vypracoval: Ing. Tibor Porubän, zást. riaditeľa pre praktické vyučovanie

 

Foto z akcie: