• |
  • Meniny má:Jaroslava

Výsledky PS 17.5.2018 - II. termín

Výsledné bodové hodnotenie PS na ME 17.5.2018
 

por.č.

kód žiaka

SJL

MAT

spolu


1.

ME77

0

0

0

nevyhovel

2

ME48

0

0

0

nevyhovel

3

ME94

18,2

18

36,2

vyhovel

4

ME07

17,5

28

45,5

vyhovel

5

ME23

23

27

50

vyhovel

6

ME19

21,5

12

33,5

vyhovel

7

ME39

0

0

0

nevyhovel

8

ME92

0

0

0

nevyhovel

9

ME20

0

0

0

nevyhovel

10

ME85

0

0

0

nevyhovel

11

ME14

16

13

29

vyhovel

12

ME09

23

24

47

vyhovel

13

AM24

19,5

11

30,5

vyhovel

14

ME36

16,5

8

24,5

vyhovel

15

ME76

0

0

0

nevyhovel

16

ME78

21

7

28

vyhovel

17

ME69

0

0

0

nevyhovel

18

ME29

25

28

53

vyhovel

           
max. počet bodov: SJL 30 MAT  30
min. počet bodov na úspešné zvládnutie: SJL   5 MAT   5
           

O prijatí rozhoduje riaditeľ školy písomným rozhodnutím.