• |
  • Meniny má:Marek

Výsledky PS 14.5.2015 - II. termín

Zoznam žiakov na PS,2.termín-11.5.2017-hodnotenie

kód žiaka SJL MAT spolu
ME18 24 20 44
ME25 20,5 20 40,5
ME15 16 9 25
ME73 19,5 29 48,5
AM32 24,5 13 37,5
AM11 0 0 0
ME78 22,5 30 52,5
ME22 20,5 9 29,5
ME94 20 17 37
ME35 0 0 0
ME79 21,5 30 51,5
ME43 24 13 37
ME83 0 0 0
ME21 24 14 38
ME04 0 0 0
ME16 14,5 9 23,5
ME89 17 14 31
ME02 24 26 50
ME95 14 13 27
ME67 25 22 47
ME10 24,5 17 41,5
ME61 25 14 39
ME92 24,5 27 51,5

Žiak úspešne vykonal prijímaciu skúšku, ak dosiahol minimálne  9b z MAT a 9b z SJL

O prijatí rozhodne výsledné poradie po I. a II. termíne  a úspešnosti žiaka na testovaní T9.

Výsledná tabuľka bude zverejnená na stránke školy.