• |
  • Meniny má:Jaroslava

Súťaž zo slovenského jazyka a literatúry

V novembri sa na našej škole uskutočnila súťaž zo slovenského jazyka a literatúry. Táto

súťaž bola určená pre žiakov druhých ročníkov (II. A, II. B, II. C). Pozostávala z dvoch častí.

V prvej časti mali žiaci vypracovať úlohy zo slovenského jazyka a literatúry a v druhej mali

napísať umelecký opis na tému Jeseň. Za prvú časť mohli získať maximálne 20 bodov a za

druhú 5 bodov. Prví piati žiaci, ktorí získali najviac bodov, boli odmenení vecnými cenami

zakúpenými z finančných prostriedkov  RZ pri SOŠ dopravnej


Žiaci, ktorí získali najviac bodov:

Meno žiaka Trieda Počet bodov
Dominik Harčarik II.C
21
Martin Novák II.A
20
Tomáš Vojtek II.A
19
Damián Vavrek II.A
19
Damián Kraus II.B
18Mgr. Matúš Repeľ