• |
  • Meniny má:Marek

Výsledky prijímacieho konania pre šk. rok 2017/2018

Výsledky prijímacieho konania pre šk. rok 2017/2018
Študijný odbor: 2697 K - mechanik elektrotechnik

 

Pod.číslo Kód žiaka Počet bodov  Kód prijatia
  1. ME74    86.50 PP
  2. ME19    84.50 PP
  3. ME78    82.50 PP
  4. ME79    81.50 PP
  5. ME92    81.50 PP
  6. ME02    76.00 PP
  7. ME99    75.00 PP
  8. ME54    74.00 PP
  9. ME27    70.50 PP
 10. AE33    70.00 PP
 11. ME39    69.00 PP
 12. AM46    68.50 PP
 13. ME21    68.00 PP
 14. AM67    67.50 PP
 15. ME67    67.00 PP
 16. AM55    66.00 PP
 17. AM68    65.50 PP
 18. ME43    63.00 PP
 19. ME73    62.50 PP
 20. ME42    62.00 PP
 21. AM32    61.50 PP
 22. ME18    60.00 PP
 23. ME48    59.00 PP
 24. ME51    57.00 PP
 25. AM99    56.00 PP
 26. ME94    55.00 PP
 27. ME10    53.50 PP
 28. ME95    53.00 PP
 29. ME50    53.00 PP
 30. ME08    53.00 PP
 31. ME34    53.00 PP
 32. AM56    51.50 PP
 33. ME61    51.00 PP
 34. ME15    47.00 PP
 35. ME52    44.50 PP
 36. ME25    44.50 PP
 37. ME80    43.50 PP
 38. AM23    40.00 PP
 39. ME40    39.50 PP
 40. ME22    37.50 PP
 41. ME07    37.00 PP
 42. ME89    37.00 PP
 43. AM18    35.50 PP
 44. ME64    35.00 PP
 45. ME16    31.50 PP
 46. ME96    31.00 PP
 47. ME70    26.00 PP
 48. ME35    38.00 NM
 49. ME04    20.00 NM
 50. ME83     6.00 NM
 51. AM11     4.00 NM
 52. AM97     0.00 NM

Vysvetlivky:
PP - prijatý na základe kritérií
NM - neprijatý na základe kritérií