• |
  • Meniny má:Jaroslava

Školské kolo súťaže „Zisti, na čo máš“

  Dňa 8. 11. 2016 na 5. vyučovacej hodine (11.40 – 12.25) prebehlo v posilňovni SOŠ dopravnej školské kolo súťaže „Zisti, na čo máš“. Súťaž organizovali: Mgr. Pavol Feč v spolupráci s PaedDr. Danielom Lackom.

  Žiaci súťažili v štyroch disciplínach: švih s kettlebelom nad hlavu, drep s výskokom s vlastnou váhou, kľuk s vlastnou váhou a skok cez švihadlo. Žiaci prechádzali plynule z disciplíny na disciplínu kruhovým spôsobom. Disciplíny boli odcvičené v troch kolách, pričom pre každé kolo bol určený počet opakovaní. Cieľom bolo odcvičiť všetky tri kolá za čo najkratší čas.

  Súťaže sa zúčastnilo 6 žiakov (Sebastián Hudák II. B, Samuel Dugas II. B, Jozef Maliňák III. A, Lukáš Miženko III. A, Milan Kasarda III. B, Michal Spišák I. A). Na prvom mieste sa umiestnil žiak I. A triedy Michal Spišák (s časom 3.28.84), na druhom mieste sa umiestnil žiak III. A triedy Jozef Maliňák (s časom 3.32.93) a na treťom mieste sa zúčastnil žiak II.B triedy Sebastián Hudák (s časom 3.39.05).

  Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach, dostali vecné ceny, ktoré boli zakúpené z príspevku RZ pri SOŠ dopravnej.

Prvý zľava Michal Spišák I.A (prvé miesto), druhý  sprava Jozef Maliňák III. B (druhé miesto), druhý zľava Sebastián Hudák II. B (3. miesto) , vpredu Mgr. Pavol Feč, vzadu PaedDr. Daniel Lacko.

 

  Autori príspevku: Mgr. Pavol Feč, PaedDr. Daniel Lacko