• |
  • Meniny má:Jaroslava

Školská exkurzia žiakov II. B triedy

  Začiatok školského roka – mesiace október a november – je v našej škole už tradične obdobím odborných exkurzií. Platí to aj v tomto školskom roku.

  Pekné jesenné počasie využili žiaci II. B triedy. Dňa 20. októbra 2016 sa zúčastnili školskej exkurzie do blízkych Košíc, ktorú zorganizovala ich triedna učiteľka PhDr. Anna Švorcová. V prvej časti exkurzie si prezreli expozície Slovenského technického múzea, konkrétne časť Vedecko-technický rozvoj. Na dvoch poschodiach múzea si mohli prakticky vyskúšať rôzne interaktívne modely a pomôcky, na ktorých si overili platnosť fyzikálnych javov a zákonov či platnosť matematických poučiek. Overovanie zákonitostí a v niektorých prípadoch aj zábava zaujala všetkých žiakov, s vysvetlením im pomohla učiteľka fyziky a odborných predmetov Ing. Alžbeta Kľučárová, ktorá sa zúčastnila exkurzie ako pedagogický dozor.

  Ďalšiu časť predpoludnia venovali prehliadke Miklušovej väznice, ktorá je súčasťou expozícií Východoslovenského múzea v Košiciach. Počas zaujímavého výkladu sa dozvedeli veľa nového z histórie Košíc a zo života stredovekej spoločnosti vôbec.

  Exkurziu zakončili spoločnou prechádzkou historickým centrom Košíc a v poobedňajších hodinách sa spolu s vyučujúcimi vrátili do Prešova.

PhDr. Anna Švorcová, triedna učiteľka II. B triedy