• |
  • Meniny má:Daniel

Európsky deň rodičov a školy

    Dňa 27. 10. 2017 sa na našej škole uskutočnil EDRaŠ – Európsky deň rodičov a školy. Úvodný nástup žiakov sa uskutočnil  na školskom dvore a po slávnostnom otvorení pána riaditeľa Mgr. Jozefa Labanca a príhovore koordinátora dňa PaedDr. Daniela Lacka boli žiaci rozdelení na jednotlivé stanovištia, na ktoré sa dobrovoľne prihlásili.

    Zorganizovaných bolo 8 stanovíšť, ktoré pozostávali z týchto disciplín: streľba zo vzduchovky, šach, stolný tenis, posilňovanie, futbal, floorbal, pretláčanie rukou a stolný futbal.  Žiaci, ktorí sa do žiadnej súťaže neprihlásili, boli umiestnení v triedach pod dozorom majstrov odborného výcviku.

 Na materiálne zabezpečenie podujatia a nákup cien boli použité peniaze z RZ pri SOŠ dopravnej vo výške 150 eur. Na žiadnom zo stanovíšť nedošlo k  úrazu ani sťažnosti, či už zo strany učiteľov alebo samotných žiakov. Po ukončení náplne všetkých súťaží boli žiaci opätovne zvolaní na školský dvor, kde sa uskutočnilo  slávnostné vyhlásenie víťazov  jednotlivých športových disciplín.                                                      

 

 

 

V Prešove 2. 11. 2017                                                                                             PaedDr. Daniel Lacko