• |
  • Meniny má:Jaroslava

Vianočný turnaj v pretláčaní rukou

  Súťaž v pretláčaní rukou má na SOŠ dopravnej dlhoročnú tradíciu, no v tomto školskom roku sa prvýkrát konala ako turnaj o pohár riaditeľa školy. Dôvodom, prečo usporiadať turnaj, kde hlavnou cenou je pohár riaditeľa školy, je fakt, že žiaci SOŠ dopravnej v Prešove, ako napríklad Dominik Glod (bývalý žiak SOŠ dopravnej) či Ján Konečný (žiak III.C triedy)  dlhodobo podávajú nadpriemerné výkony nielen v krajských, ale aj celoštátnych súťažiach.

  Dňa 20. 12. 2016 sa v priestoroch telocvične SOŠ dopravnej v Prešove uskutočnil prvý ročník vianočného turnaja v pretláčaní rukou o pohár riaditeľa školy. Turnaj prebehol pod dohľadom organizátorov turnaja: Mgr. Pavla Feča a PaedDr. Daniela Lacka. Turnaja sa zúčastnili žiaci všetkých ročníkov a tried. Na základe triednych súťaží, ktoré prebehli na hodinách TSV, boli určení dvaja žiaci z každej triedy, ktorí bojovali o pohár riaditeľa školy.

  V závere turnaja boli traja najlepší žiaci odmenení diplomom a medailou. Víťazovi turnaja odovzdal riaditeľ školy Mgr. Jozef Labanc víťazný pohár (pohár je vystavený v priestoroch SOŠ dopravnej v Prešove.)

  Na prvom mieste sa umiestnil žiak IV. A triedy Kamil Gritters, na druhom mieste sa umiestnil žiak III. A triedy Jozef Maliňák a na treťom mieste sa umiestnil žiak V. NA triedy Tomáš Liščinský.
Pohár a medaily boli zakúpené z príspevku RZ pri SOŠ dopravnej v Prešove.

 

             

Vypracovali: Mgr. Pavol Feč, PaedDr. Daniel Lacko (organizátori súťaže)