• |
  • Meniny má:Jaroslava

LVVK 2017

V dňoch 27. 2 – 3. 3. 2017 sa uskutočnil lyžiarsky výcvikový kurz v stredisku Krompachy-Plejsy. Kurzu sa zúčastnili žiaci prvých ročníkov- I. A, I. B, I. C. Kurz prebiehal pod pedagogickým dozorom zamestnancov školy SOŠ dopravnej a lyžiarskych inštruktorov. Samotný kurz pozostával z výučby zjazdového lyžovania a snowbordingu. Žiaci boli rozdelení do družstiev podľa praktickej zručnosti, ktorá sa overovala v prvý deň kurzu na zjazdovke a po ústnych pohovoroch. Celý kurz pozostával z doobedňajšej a poobedňajšej  výučby. Vo večerných hodinách prebiehali prednášky k problematike – výučby spojenej s lyžiarskym kurzom. Žiakom boli odprezentované teoretické vedomosti, ale aj praktické ukážky jednotlivých techník a spôsobov zjazdového lyžovania a snowbordingu cez PC. V posledný deň kurzu boli realizované praktické výstupy žiakov. Najlepší žiaci boli odmenení vecnou cenou. Ceny boli zakúpené z prostriedkov RZ pri SOŠ dopravnej v Prešove.


 

V Prešove 27. 3. 2017                                                                            PaedDr. Daniel Lacko