• |
  • Meniny má:Beňadik

Nové Informácie 2018


 

 Pre všetky odbory:

- bežná prax v autorizovaných servisoch (DUÁLNE VZDELÁVANIE) v Prešove a blízkom okolí

- časť praxe aj v európskych autoservisoch (s možnosťou zárobku)

- súčasťou vyučovania bude praktická a teoretická príprava na získanie vodičského oprávnenia za výhodných
  podmienok

- široká ponuka krúžkov jazykového, športového aj technického zamerania

- možnosť prehliadnuť si priestory školy kedykoľvek počas vyučovania po telefonickej dohode ešte pred
  podaním prihlášky

Študijné 4 – ročné odbory , ukončené  maturitnou skúškou a výučným listom

Mechanik elektrotechnik  - 2697 K (vhodné aj pre dievčatá)

Profil a uplatnenie absolventa: ovláda konštrukcie automobilov a jeho riadiacej elektroniky, servis a opravy elektronických zariadení, môže pracovať ako  odborný elektrotechnický pracovník, je pripravený na štúdium
na VŠ .

Komerčný pracovník v doprave – 3759K (vhodné aj pre dievčatá)

Profil a uplatnenie absolventa: rieši úlohy a riadi činnosť v oblasti organizácie v cestnej a mestskej, železničnej, vodnej a leteckej doprave, zasielateľstva a colnej deklarácie alebo logistiky v doprave, ekonomické vzťahy výrobnej činnosti a dopravy, informačnú sústavu, právne normy vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy, je pripravený na štúdium na VŠ.

Učebné 3-ročné odbory, ukončené výučným listom

Autoopravár -  mechanik – 2487 H  01 (aj servis motocyklov)

Profil a uplatnenie absolventa: - je pripravený na výkon povolania v opravárenskej činnosti cestných motorových vozidiel vrátane jednostopových.  Počas štúdia môže získať vodičské oprávnenie a základy obsluhy na PC.

Autoopravár -  elektrikár  – 2487 H 02 (aj servis motocyklov)

Profil a uplatnenie absolventa: - absolvent je odborne vzdelaný , ovláda používanie meracích prístrojov, vykonáva údržbu, nastavovanie a opravy elektrického príslušenstva motorových vozidiel.  Počas štúdia získa zručnosti pri práci s PC, má možnosť získať vodičské oprávnenie.

Autoopravár -  karosár   – 2487 H 03

Profil a uplatnenie absolventa: - ovláda opravy karosérií cestných motorových vozidiel, vie zvárať a používať rôzne stroje a zariadenia spojené s touto opravárenskou činnosťou. Počas štúdia je možnosť získať základy obsluhy na PC a zváračský preukaz. 

Autoopravár -  lakovník  – 2487 H 04

Profil a uplatnenie absolventa: - ovláda miešanie a tónovanie farieb, vyhotovenie nových náterov a nástrekov pomocou prístrojov a zariadení používaných v servisoch.

Študijné nadstavbové denné štúdium (pre absolventov učebných odborov) 2-ročné, ukončené maturitnou skúškou

Predaj a servis vozidiel - 2493L

Profil a uplatnenie absolventa: - rieši úlohy spojené s predajom vozidiel ako samostatný predajca, asistent predaja, prijímacieho technika, asistenta servisu, predajca náhradných dielov, doplnkov a príslušenstva. Je technický zdatný a marketingovo pripravený v oblasti logistiky a podnikateľskej etiky, je pripravený na štúdium na VŠ .

leták na stiahnutie:       (pdf)