• |
  • Meniny má:Jaroslava

Silový dvojboj študentov

 Školská akcia: Silový dvojboj, Sabinov


Dňa 7. 12. 2018 sa v Centre voľného času v Sabinove uskutočnila súťaž v silovom dvojboji. Strednú odbornú školu dopravnú v Prešove reprezentovali dvaja žiaci prvého ročníka. Richard Verčimák z I. A triedy sa umiestnil na šiestom mieste v kategórii prvý a druhý ročník. Pavol Horváth z I. B triedy skončil na piatom mieste v kategórii prvý a druhý ročník. Žiaci sa súťaže zúčastnili pod dozorom Mgr. Pavla Feča.


Vypracoval: Mgr. Pavol Feč