• |
  • Meniny má:Jaroslava

Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo

8. decembra 2017 sa v jazykovej učebni SOŠ dopravnej uskutočnilo školské kolo súťaže Olympiáda v anglickom jazyku.

Súťaž sa stretla so záujmom žiakov zo študijných aj učebných odborov. Školského kola sa zúčastnilo 15 súťažiacich zo všetkých ročníkov. 

Jazyková súťaž sa konala pod záštitou riaditeľa školy Mgr. Jozefa Labanca.

Súťaž pozostávala z dvoch častí. V písomnej časti sa preverovali jazykové zručnosti: počúvanie, čítanie s porozumením, slovná zásoba a gramatika. Ústna časť pozostávala z obrazového materiálu (picture story) a simulovaného dialógu (role play), hodnotila sa komunikatívna zručnosť, plynulosť vyjadrovania, jazyková úroveň a rozsah slovnej zásoby. Súťažiaci preukázali, že angličtina im nerobí veľké problémy a jednotlivé úlohy, aj keď boli náročné, zvládli na slušnej úrovni.

Súťažiacich podporilo svojou prítomnosťou aj vedenie školy, zástupkyňa  pre teoretické vyučovanie Ing. Sarnovská krátkym príhovorom otvorila súťaž a ocenila záujem žiakov. Úspešní súťažiaci boli odmenení na záver súťaže diplomami a cenami, ktoré boli zakúpené z finančných prostriedkov rodičovského združenia. Aj to určite bude dobrou motiváciou pokračovať v zdokonaľovaní znalostí z anglického jazyka.


Najlepšie výsledky dosiahli nasledovní žiaci:

1. miesto Michal Plučinský, III. A (vyučujúca ANJ Ing. Kadlečíková)

2. miesto Ján Lucák, II. A (vyučujúci ANJ Mgr. Feč)

3. miesto Gabriel Žarnay, V. NB


Kvalitné vedomosti preukázali aj žiaci I. A Daniel Durkot, Dušan Balog, Jakub Majerníček Miloš Kvočák, aj žiak V. NB Alex Kreheľ

Víťaz školského kola postupuje do obvodného kola olympiády a bude reprezentovať našu školu. Obvodné kolo OAJ sa uskutoční 17. 1. 2018  na Spojenej škole T. Ševčenka, Sládkovičova 4, Prešov. Želáme veľa úspechov!

FOTO:

    

Vypracovala: Ing. T. Kadlečíková – organizátorka súťaže