• |
  • Meniny má:Jaroslava

Stredoškolská odborná činnosť - SOČ

Správa z priebehu a výsledky školského kola SOČ 2017.

Termín súťaže :             28.2.2017

Počet prihlásených :     40

Počet súťažiacich :       24

Porota :                       Ing. Gabriela Burdeláková, Mgr. Lukáš Sivčo, Mgr. Jozef Marcinčin, Peter Hudák

Miesto konania :         Úsek PV, Duklianska 13, Prešov


         Súťažiaci študent predviedol svoju prácu a prezentoval výrobok. Vyhradený čas pre vystúpenie bol určený na 10 minút.

         Porota hodnotila prezentáciu výrobku, technickú úroveň a celkové vystupovanie súťažiaceho. Prihliadala aj na osobný prínos žiaka do uvedenej problematiky.


Výsledky súťaže:

1.      MATTA Vladimír            IV.A

2.      MAČO Dalibor               III.A

3.      CVIR Peter                    IV.A

4.      KMEC Jozef                  IV.B


Pochvala od komisie :  

Patrik LUKÁČ                     IV.A

Pavol GAZDA                     IV.A

Martin MARCINKO             IV.B


V Prešove, 2.3.2017                                           Spracoval :    Peter Hudák
                                                                                             predseda komisie

FOTO:

  

 

        1. miesto                   2. miesto                    3. miesto                   4. miesto