• |
  • Meniny má:Jaroslava

Školské kolo súťaže Junior Castrol 2017

       Dňa 2. 2. 2017 sa v  priestoroch praktického vyučovania SOŠ dopravnej  uskutočnilo školské  kolo súťaže Autoopravár Junior Castrol 2017. Usporiadateľom a organizátorom súťaže je Cech predajcov a autoservisov SR pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Cieľom súťaže je propagácia učebného odboru autoopravár. Súťaže sa zúčastnili žiaci III. C triedy v  kategórií: Autoopravár Junior - mechanik a elektrikár. Školské kolo pozostávalo z online testov - teoretického a poznávacieho. Na základe dosiahnutých výsledkov do oblastného kola postúpili dvaja žiaci a to : Valečko Tadeáš a Dubecký Daniel.  Oblastné  kolo súťaže Autoopravár Junior 2017 sa uskutoční dňa 20. 3. 2017 v Košiciach na SOŠ automobilovej. Postupujúcim srdečne blahoželáme a držíme palce v ďalšom priebehu súťaže.

fotky: