• |
  • Meniny má:Hedviga

Aktuality a oznamy

O Z N Á M E M I E - rodičovské združenie

Najbližšie rodičovské združenie sa uskutoční 26.9.2017 o 15.30 hod. v priestoroch školy na Konštantínovej ulici.

Výsledky prijímacieho konania pre šk. rok 2018/2019

Výsledky prijímacieho konania pre šk. rok 2018/2019 Študijný odbor: 2697 K - mechanik elektrotechnik

Výsledky PS 17.5.2018 - II. termín

Výsledky prijímacích skúšok po 2. termíne

Výsledky PS 14.5.2018 - I. termín

Výsledky prijímacích skúšok po 1. termíne

ROZPIS PČ OZ MATURITNEJ SKÚŠKY

Prijímacie skúšky a prijímacie konanie do 1.ročníkov

Prijímacie skúšky a prijímacie konanie do 1.ročníkov denného a nadstavbového štúdia v školskom roku 2018/2019 na SOŠ dopravnej, Konštantínova 2, Prešov

Silový dvojboj študentov stredných škôl

Vianočný turnaj o pohár riaditeľa v pretláčaní rukou

Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo

Streľba zo vzduchovky 2017

Školské kolo súťaže „Silový trojboj“

Stolný tenis

Obvodné kolo vo futsale

Európsky deň rodičov a školy

Silná ruka 2017

Školské kolo súťaže „Zisti, na čo máš“

Turnaj v stolnom futbale

Súťaž anglických projektov-English projects competition

Súťaž anglických projektov-English projects competition

Vyhodnotenie školského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín

Odborná exkurzia v závode KIA MOTORS 2017

LVVK 2017

Ročníkový projekt 2017 - predaj a servis vozidiel-1.ročník

Manuál pre písanie ročníkového projektu určený žiakom 1. ročníka nadstavbového štúdia študijného odboru 2493 L predaj a servis vozidiel

Stredoškolská odborná činnosť - SOČ

Život v školskej posilňovni

Silový päťboj – školské kolo

Školské kolo súťaže Junior Castrol 2017

Vianočný turnaj v pretláčaní rukou

Školská exkurzia žiakov II. B triedy

Školské kolo súťaže „Zisti, na čo máš“

Súťaž v poskytovaní prvej pomoci

Kráľ trestných hodov 2016

Olympiáda ľudských práv

AUTOOPRAVÁR JUNIOR CASTROL 2016 - Vyhodnotenie

Súťaž zo slovenského jazyka a literatúry

21. Silná ruka stredoškolákov

Moderné vzdelávanie – SOŠ Dopravná v Prešove

Volejbalový turnaj stredných škôl

Vyhodnotenie súťaže z predmetu matematika

GOERUDIO