• |
  • Meniny má:Aurel

Konzultácie

Rozvrh konzultácii majstrov odbornej výchovy na úseku PV v šk. roku 2019/2020

P.č.

Meno a priezvisko

Konzultácie v deň /Po-Pia/

Čas /od – do, 45min/ hod

1.

     

2.

     

3.

     

4.

     

5.

     

6.

     

7.

     

8.

     

9.

     

10.

     

11.

     

12.

     

13.

     

PT - párny týždeň

NT - nepárny týždeň                                                         

Vzhľadom na to, aby bol najefektívnejšie využitý čas konzultácií majstrov odbornej výchovy a aby sa mohli na predmet konzultácie majstri najlepšie pripraviť, odporúčame žiakom našej školy, aby vopred ohlásili svojim majstrom účasť na konzultácii a rodičom, aby telefonicky oznámili svoju predpokladanú účasť na telefónnych číslach 051 77 232 79 - zást. riaditeľa pre PV a 051 77 664 10 – hl. majstri, úsek PV, Duklianska ul. č.13.