• |
  • Meniny má:Ján

Krúžková činnosť

P.č. Názov krúžku Meno a priezvisko vedúceho, ktorý realizuje záujmovú činnosť Počet žiakov Deň konania záujmovej činnosti1) Čas konania ZČ 2)
PZV z toho: FVP od do
1 Biliard a fyzická príprava PaedDr. Daniel Lacko 34 34 1-nepárny týž 15:15 17:15
1-párny týž 14:15 16:15
2 Oprava elektr. zariadení a motokáry Mgr. Lukáš Sivčo 17 16 3-nep.týž. 15:15 17:15
1-pár.týž. 14:15 16:15
3 Počítačový krúžok Ing. Marián Adzima 14 14 3 14:15 16:15
4 Stolný futbal a fyzická príprava Mgr. Pavol Feč 22 22 3 14:15 16:15
5 Futbalový krúžok Mgr. Tomáš Kirňak 24 24 3 14:15 16:15
6 Volejbalový krúžok Ing.  Marcel Lux 15 13 2-nep.týž. 14:15 16:15
1-pár.týž. 14:15 16:15
7 Mladý kulinár Ing. Alžbeta Kľučárová 13 13 3-nep.týž. 14:15 16:15
1-pár.týž. 14:15 16:15
8 Krásy SJL Mgr. Matúš Repeľ 10 10 1-nep.týž. 14:15 16:15
2-pár.týž. 14:15 16:15
9 Posilňovací krúžok Bc. Anton Varga 24 24 2 14:15 16:15
10 Dopravný krúžok - príprava na autoškolu Bc. Ján Spišák 10 10 2 14:05 16:05
11 Autodiagnostický krúžok Bc. Juraj  Azari 10 10 2 14:05 16:05
12 Technický krúžok Bc. Marián Kakalec 12 12 1 14:05 16:05
13 Zábavná elektronika Peter  Hudák 17 17 1 14:05 16:05
14 Tvorba web stránok a autoelektronika Mgr. Jozef Marcinčin 10 10 2-pár.týž. 14:05 16:05
2-nep.týž. 15:05 17:05
15 Meranie a diagnostika Bc. Igor Šarpataky 12 12 4 15:05 17:05
16 Diagnostický krúžok, servis motocyklov a motokáry PhDr. Anton Szabo 26 26 4 15:05 17:05
 
 
Legenda:
PZV - prihlásených na záujmové vzdelávanie v rámci daného krúžku
FVP - počet žiakov, ktorí odovzdali na daný krúžok vzdelávací poukaz
1) 1 = pondelok, 2 = utorok, 3 = streda, 4  = štvrtok, 5 = piatok
2) napr. od 14,00 do 15,00