• |
  • Meniny má:Aurel

Nadstavbové štúdium

Študijné nadstavbové denné štúdium (pre absolventov učebných odborov),
2 ročné, ukončené maturitnou skúškou.

Predaj a servis vozidiel - 2493L

Podmienky prijatia: úspešné absolvovanie 3-ročného štúdia ukončeného záverečnou skúškou (výučný list), zdravotná spôsobilosť

Profil a uplatnenie absolventa: - rieši úlohy spojené s predajom vozidiel ako samostatný predajca, asistent predaja, prijímacieho technika, asistenta servisu, predajca náhradných dielov, doplnkov a príslušenstva. Je technický zdatný a marketingovo pripravený v oblasti logistiky a podnikateľskej etiky, je pripravený na štúdium na VŠ.