• |
  • Meniny má:Frederik, Frederika

ŠkVP.

Všetky ŠkVP pre študijné a učebné odbory na SOŠ dopravnej sú prístupné k nahliadnutiu na sekretariáte školy na CD-nosiči.