• |
  • Meniny má:Edmund

Štipendium

O Z N Á M E N I E

Žiadosť o poskytnutie sociálneho štipendia v školskom roku 2017/2018 je potrebné si vyzdvihnúť na personálnom oddelení a spolu s dokladmi + vysvedčenie z predchádzajúceho ročníka (u žiakov I. ročníkov vysvedčenie z 9. ročníka ZŠ) odovzdať v termíne
do 25. septembra 2017.