• |
  • Meniny má:Aurel

Učebné odbory

Učebné 3-ročné odbory, ukončené výučným listom   


2487 H 01  autoopravár - mechanik

Podmienky prijatia: úspešné ukončenie ZŠ, zdravotná spôsobilosť a splnenie podmienok prijímacieho konania

Profil a uplatnenie:
Absolvent je odborne vzdelaný a pripravený na výkon povolania v opravárenskej činnosti so zameraním na cestné motorové vozidlá. Počas štúdia môže študent získať vodičské oprávnenie a základy obsluhy na PC. Má možnosť študovať v nadstavbovom štúdiu.


2487 H 02  autoopravár - elektrikár  (zameranie na cestné motorové vozidlá)

Podmienky prijatia: úspešné ukončenie ZŠ, zdravotná spôsobilosť a splnenie podmienok prijímacieho konania
 
Profil a uplatnenie:
Absolvent je odborne vzdelaný, ovláda používanie meracích prístrojov, vykonáva údržbu, nastavovanie a opravy elektrického príslušenstva motorových vozidiel. Počas štúdia získa zručnosti pri práci s PC, má možnosť získať vodičské oprávnenie, po ukončení tohto štúdia má možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu na tunajšej škole.


2487 H 03  autoopravár - karosár
 
Podmienky prijatia: úspešné ukončenie ZŠ, zdravotná spôsobilosť a splnenie podmienok prijímacieho konania

Profil a uplatnenie:   
Absolvent ovláda opravy karosérií cestných motorových vozidiel, vie zvárať a používať rôzne stroje a zariadenia spojené s touto opravárenskou činnosťou. Počas štúdia je možnosť získať základy obsluhy na PC a zváračský preukaz.

   
2487 H 04  autoopravár - lakovník  (zameranie na cestné motorové vozidlá)

Podmienky prijatia: úspešné ukončenie ZŠ, zdravotná spôsobilosť a splnenie podmienok prijímacieho konania

Profil a uplatnenie:
Absolvent ovláda miešanie a tónovanie farieb, vyhotovenie nových náterov a nástrekov pomocou prístrojov a zariadení používaných v servisoch.