• |
  • Meniny má:Beňadik

Učitelia

Zoznam pracovníkov teoretického vyučovania

Ing.   Miroslav  Adamuščin - učiteľ odborných predmetov
Ing.   Marián  Adzima - učiteľ odborných predmetov
Ing.   Gabriela  Burdeláková - učiteľ odborných predmetov
Mgr.   Pavol  Feč - učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov
Mgr.   Marianna  Hardoňová
- učiteľ odborných predmetov
Mgr.   Marek Varga
- učiteľ nabozenstva
Mgr.   Alžbeta Petrova
- učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov
Ing.   Táňa  Kadlečíková  - učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov
Mgr.   Tomáš  Kirňak - učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov
Ing.   Alžbeta  Kľučárová  - učiteľ odborných predmetov
Mgr.
  Lukáš Sivčo
- učiteľ odborných predmetov
PaedDr.
  Daniel  Lacko
- učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov
PhDr.   Mária  Leitmannová  - učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov
Ing.   Marcel  Lux  - učiteľ odborných predmetov
Mgr.   Matúš  Repeľ - učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov
PhDr.   Anna  Švorcová  - učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov
     

 

 

PERSONÁLNE  ZABEZPEČENIE  VYUČOVACIEHO  PROCESU

T E O R E T I C K É    V Y U Č O V A N I E   2017/2018

PERSONÁLNE  ZABEZPEČENIE - prehľad o učiteľoch a ich aprobáciách

 

PK všeobecnovzdelávacích predmetov:

1. Mgr. Jozef Labanc                                   PED- VYCH   riaditeľ školy         

2. Ing. Mária Marcinčínová               STROJ                        zást. riad. pre VV predmety TV

3. Mgr. Tomáš Kirňak                        DEJ- OBN       predseda PK                        

4. Mgr. Matúš Repeľ                         SJL

5. Ing. Táňa Kadlečíková                  ANJ

6. Mgr. Alžbeta Petrová                    MAT

7. Mgr. Daniela Slamková                 NEJ- RUJ

8. PhDr. Anna Švorcová                    SJL- NEJ

9. PhDr. Mária Leitmannová             DEJ- OBN-ETV vých. poradkyňa

10. PaedDr. Daniel Lacko                 TSV

11. Mgr. Tomáš Pecuch                    NBG

12. Mgr. Marek Varga                       NBK

13. Mgr. Pavol Feč                            ANJ

 

PK odborných predmetov:

1. Ing. Magdaléna Sarnovská            ELEKTRO     zást. riad. pre odb. predmety TV

2. Ing. Marcel Lux                             DOPRAVA    predseda PK

3. Ing. Miroslav Adamuščin              STROJ

4. Ing. Marián Adzima                      STROJ                                   

5. Ing. Gabriela Burdeláková            STROJ

6 Ing. Alžbeta Kľučárová                  STROJ

7. Ing. František Kvitkovič                STROJ           zást. riad. pre ekon. úsek

8. Mgr. Lukáš Sivčo                          TECH-ELK

 

Rozdelenie triednictva na školský rok 2017/2018

I.A   Ing. Táňa Kadlečíková                       2697 K – mechanik – elektrotechnik

I.B  Mgr. Matúš Repeľ                               2487 H 01 – autoopravár – mechanik

I.C  Mgr. Alžbeta Petrová                          2487 H 01 – autoopravár – mechanik

                                                                       2487 H 02 – autoopravár – elektrikár

II.A     Mgr. Pavol Feč                                 2697 K – mechanik – elektrotechnik

II.B     Ing. Gabriela Burdeláková             2487 H 01 – autoopravár – mechanik

II.CA,CB Mgr. Lukáš Sivčo                       2487 H 01 – autoopravár – mechanik

                                                                       2487 H 02 – autoopravár – elektrikár

III.A  Mgr. Tomáš Kirňak                        2697 K – mechanik – elektrotechnik

III.B   PhDr. Anna Švorcová                     2697 K – mechanik – elektrotechnik

III.C   Ing. Marcel Lux                               2487 H 01 – autoopravár – mechanik

IV.A   Mgr. Daniela Slámková                   2697 K – mechanik – elektrotechnik

IV.B    Ing. Marián Adzima                        2697 K – mechanik – elektrotechnik

 

Nadstavbové štúdium:

IV.NAIng. Alžbeta Kľučárová                  2493 L 00 – predaj a servis vozidiel

V.NA  PhDr. Mária Leitmannová             2493 L 00 – predaj a servis vozidiel

V.NB  PaedDr. Daniel Lacko                     2493 L 00 – predaj a servis vozidiel