• |
  • Meniny má:Arnold

Učitelia

Zoznam pracovníkov teoretického vyučovania

     
Ing.   Marián  Adzima - učiteľ odborných predmetov
Ing.   Gabriela  Burdeláková - učiteľ odborných predmetov
Mgr.   Ivana  Pajkošová - učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov
Mgr.   Marianna  Hardoňová
- učiteľ odborných predmetov
ThDr.   Daniel Boleš, PhD.
- učiteľ nabozenstva
Mgr.   Alžbeta Andrejovská
- učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov
Ing.   Táňa  Kadlečíková  - učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov
Mgr.
  Lukáš Sivčo
- učiteľ odborných predmetov
PaedDr.
  Daniel  Lacko
- učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov
Ing.   Marcel  Lux  - učiteľ odborných predmetov
Mgr.   Matúš  Repeľ - učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov
PhDr.   Anna  Švorcová  - učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov