• |
  • Meniny má:Levoslav

Výchovný poradca

Výchovný poradca: Mgr.  Marianna Fedorková

051/77 66 410
Konzultačné hodiny výchovného poradcu v školskom roku 2019/2020

PÁRNY TÝŽDEŇ: 

 

NEPÁRNY TÝŽDEŇ:   


 


 
Všetky informácie o výchovnom poradenstve, integrácií žiakov, prihlášok na vysoké školy
Vám poskytne naša výchovná poradkyňa