• |
  • Meniny má:Kvetoslava

Archív

Stredoškolská odborná činnosť - SOČ - Vyhodnotenie

Vyhodnotenie školského kola SOČ

        

Školské kolo bolo 26.2.2013  a  zúčastnili sa traja žiaci:

Emil Melišek  II.A        (súťažný odbor  12 Elektrotechnika a hardware)

Viliam Lozák   III.C      (súťažný odbor  09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava)

Michal Škvarko   III.BB         (súťažný odbor  02  Matematika, fyzika) 

Marek Mikovič, spoluautor prvej práce bol pre chorobu ospravedlnený.

        

Hodnotiaca komisia pracovala v zložení:
predseda – Ing. Sarnovská
členovia – Mgr. Zuštinová, Ing. Adamuščin, Ing. Kontura.

         Žiaci prezentovali svoje práce na slušnej úrovni. Emil Melíšek aj predviedol svoj výrobok – zosilňovač, Michal Škvarko predviedol, prácu v programe GeoGebra, Viliam Lozák upútal komisiu znalosťou problematiky.

Komisia skonštatovala, že práce splnili svoj účel a ohodnotila zúčastnených

takto:

         Emil Melišek a Marek Mikovič,  II. A       1. miesto

         Michal  Škvarko,  III. BB                         2. miesto

         Viliam Lozák,  III. C                                3. Miesto


         Žiaci budú za úspešnú účasť odmenení vecnými cenami. Práce však nepostupujú do Krajského kola SOČ, pretože nespĺňajú všetky kritéria potrebné pre postup.

                                             Vyhodnotila: Mgr. Zuštinová

V Prešove  26.2.2013

 

foto

viac foto v Galérii (TU)