• |
  • Meniny má:Aurel

Archív

Vyhodnotenie školského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín

Vyhodnotenie školského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín


Hviezdoslavov Kubín patrí k našim školským súťažiam s najdlhšou tradíciou.

Tento rok sa školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín  uskutočnilo 10. apríla  2013 o 11:15 v učebni slovenského jazyka a literatúry SOŠ dopravnej v Prešove. Do súťaže bolo prihlásených 10 žiakov prvého až tretieho ročníka študijných a učebných odborov denného štúdia. Súťaž organizačne zabezpečili PhDr. Anna Švorcová a Mgr. Matúš Repeľ. Žiakov pripravili vyučujúci slovenského jazyka a literatúry – PhDr. Anna Švorcová a Mgr. Matúš Repeľ ktorí boli spolu s Mgr. Tomášom Kirňakom zároveň aj členmi poroty. Školské kolo súťaže moderovala PhDr. Anna Švorcová. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil riaditeľ školy Mgr. Jozef Labanc a zástupcovia riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie Ing. Mária Marcinčínová a Ing. Magda Sarnovská.

Ceny do školského kola venovalo Rodičovské združenie pri SOŠ dopravnej v Prešove.

Víťaz školského kola postúpil do regionálneho kola, ktoré sa uskutoční v apríli v Prešove.


Výsledky školského kola:


1. miesto  13 €  Martin Goč, I. A

2. miesto  11 €  Kamil Ontko, I. B

3. miesto  9 €  Ondrej Matta, III. A

4. miesto  7 €  Dalibor Goliáš, I. B

5. miesto  6 €  Patrik Moravec, III. A

6. miesto  4 €   Róbert Hattala, I. B


foto:

                                                                                                          Mgr. Matúš Repeľ