• |
  • Meniny má:Kvetoslava

Archív

Študenti SOŠ dopravnej na exkurzii v Martine

Študenti SOŠ dopravnej na exkurzii v Martine


     K literatúre majú blízko aj študenti odborných škôl. Dňa 19. júna 2012 sa žiaci III. A triedy SOŠ dopravnej v Prešove spolu s triednou učiteľkou PhDr. Annou Švorcovou a Mgr. Štefanom Stanislayom zúčastnili  exkurzie do Martina. Exkurzie sa zúčastnilo13 žiakov. V Martine si prezreli historické centrum mesta, kde ich zaujali majestátne budovy Národného domu a Slovenského komorného divadla. Potom navštívili expozície Slovenského národného literárneho múzea, ktorými ich previedla odborná lektorka múzea. Najviac ich zaujali expozície najstarších dejín – pamiatky z obdobia Veľkomoravskej ríše, tlačiarenský stroj z 15. storočia či expozícia o štúrovcoch. Veľkým zážitkom pre všetkých bola návšteva Národného cintorína, ktorým ich sprevádzal odborný lektor. Mohli sa pokloniť mnohým velikánom nášho národného života, ktorí tu našli svoj odpočinok, napr. prvý podpredseda Matice slovenskej Karol Kuzmány, spisovateľ Svetozár Hurban Vajanský, jeho manželka Anna Hurbanová, Martin Kukučín, Jozef Cíger Hronský, maliar Martin Benka.  

     Celkový dojem z exkurzie umocnil aj spoločný obed a cesta rýchlikom, ktorá bola zážitkom pre viacerých študentov, ktorí tak cestovali prvýkrát v živote.