• |
  • Meniny má:Kvetoslava

Archív

Matematická súťaž - VYHODNOTENIE

Vyhodnotenie súťaže z predmetu matematika

         Matematická súťaž bola dňa 14. 05. 2012.  Zúčastnilo sa jej 12 žiakov z  II. A, II. BA, III. A, III. B  a  IV. BA  triedy. Žiaci mali vyriešiť 5 úloh písomnou formou. Mohli získať maximálne 30 bodov. 8 žiakov bolo úspešných, t. z., že získali viac ako 50 % bodov. Všetci  riešitelia budú vecne odmenení.

  1. miesto             Jaroslav  Macejko       II. A                    29  bodov

  2. miesto             Martin Apjar               III. B                   28  bodov  

                            Marek Trojanovič       IV. BA                 28  bodov                              

  3. miesto             Michal Škvarko           II. B                    26  bodov

  4. miesto            Matúš  Ňachaj               III. A                   23  bodov

  5. miesto            Peter  Justiňák              III. A                   21  bodov

  6. miesto            Maroš  Molitoris           III. B                  19  bodov

  7. miesto            Šimon Vatycha             II. B                     16  bodov   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  8. miesto            Peter  Čech                    II. A                     13  bodov

  9. miesto            Kristián  Pavlinský       III. B                    10  bodov                   

  9. miesto            Erik Velčko                     II. A                     10  bodov

 10. miesto           Dávid  Cmarik              III. A                      9  bodov


         Súťaž  pripravila  a  vyhodnotila   Mgr.  Zuzana  Zuštinová

 

V Prešove  15. 05. 2012