• |
  • Meniny má:Kvetoslava

Archív

Školské kolo súťaže žiakov v oblasti BOZP

Dňa 16. 4. 2012 sa 20 žiakov študijného odboru komerčný pracovník v doprave zúčastnilo školského kola tejto súťaže na úseku PV. Súťaž bola zameraná na znalosti v oblasti dodržiavania predpisov z oblasti BOZP, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť na hodinách odborného výcviku. Porota, ktorá bola v zložení: predseda – Viera Zakuťanská, referentka BOZP, členovia: Bc. Vlasta Balíková, majsterka OV a Mgr. Jozef Marcinčin – majster OV vybrala 3 najlepších žiakov, ktorí postupujú do celoslovenského kola.

Výsledková listina prvých troch miest:

  1. miesto  Jakub  Uderman – III.C trieda,  Mário  Kundrát – II.B
  2. miesto  Dávid  Babinčák – III.C
  3. miesto  Šimon  Vatycha – II.B

Foto:  v galérii