• |
  • Meniny má:Arnold

Projekt „Moderné vzdelávanie

      Strednej odbornej škole dopravnej v Prešove bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Moderné vzdelávanie – SOŠ Dopravná v Prešove“ v rámci Operačného programu Vzdelávanie, Prioritná os 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú.

vo formáte .pdf (TU)

 

FOTOgaléria:

z pracovných porád!

zo školenia IKT:

   

zo školenia PSYCHOHYGIENA:

 

     

  

zo školenia ENVIRO
  • Projekt „Moderné vzdelávanie
    Strednej odbornej škole dopravnej v Prešove bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Moderné vzdelávanie – SOŠ Dopravná v Prešove“
  • Overovanie implementácie moderného vyučovania
    (klikni TU)
  • Moderné vzdelávanie – SOŠ Dopravná v Prešove
  •